ALAY İNŞAAT LTD. ŞTİ. ISO 9001 standardının öngördüğü şartlara uygun olarak kalite yönetim sistemini oluşturmuştur ve bunu dökümante ederek uygulaması ile birlikte sürekliliğini de etkin bir şekilde sağlamaktadır.
 
Bu bağlamda kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler sürekli iyileştirme, inşaat taahhüt faaliyetleri, yönetim faaliyetleri ve bunların uygulamaları, sırası ve etkileşimleri, izleme metodları ile gerekli kriterleri belirlenmiş olup, prosesler için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır.
 
Ayrıca sürekli iyleştirmenin sağlanması ve kalite hedeflerine ulaşılması için ihtiyaç duyulan uygun yöntemler belirlenmiş olup uygulanmaktadır.
 
ALAY İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nde kalite yönetim sistemi için gerekli olan aşağıdaki dökümanlar, dökümante edilmiş olup, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
 
Kalite Polikası ve kalite hedefleri,
Kalite El Kitabı,
Süreçler sürekli iyileştirme, inşaat taahhütleri faaliyetleri, yönetim faaliyetleri,
Standardın öngördüğü dökümanların ve kayıtların kontrolü, içtetkik, uygun olmayan ürün / hizmet kontrolü, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ilgili prosedürlerle birlikte ihtiyaç duyulan
Yönetimin kaliteyönetim sistemini gözden geçirmesi, İnsan Kaynakları Prosedürü, Bakım onarım Prosedürü, Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü, Satış ve Pazarlama Prosedürü, Muhasebe İşleri Prosedürü, İnşaat Taahhütleri Faaliyetleri Prosedürü veri analizi vemüşteri memnuniyetinin ölçülmesi
Proseslerin etkin olarak, uygulanması ve kontrolünün sağlanması için ihtiyaç duyulan akış şemaları her süreçte ve her prsedürde mevcuttur. Proses erkileşim şeması, talimatlar, listeler, sözleşme ile görev yetki ve sorumlulukları
Standartların öngördüğü ve ihtiyaç duyulan kayıtları dökümante etmiştir.
 
Kalite yönetim sistemi bünyesinde yer alan bütün dökümanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, taslaklarının hazırlanması, formatlanarak son şeklini alması, onaylanarak yürürlüğe girmesi, dağıtılması, muhafazası, revizyonu ve iptali ile ilgili esaslar "Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü" esaslarına uygun olarak gerçekleştirilir.
 
 
ALAY İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. gerçekleştirilen tüm sistem uygulamalarını gösteren kalite kayıtları, uygulamayı yapan birim tarafından sürekli ve düzenli oalrak tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Kalite kayıtlarının muhafazası, korunması, tekrar elde edilmesi, saklama süresi ve elden çıkarılması ile ilgili yöntemler "Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü"ne göre gerçekleştirilir. Kalite kayıtlarının tutulması, muhafazası ve saklanması sırasında hasara uğramaması için gerekli önlemler aınmıştır. İhtiyaç duyulduğunda eski kayıtlara rahatlıkla ulşılabilmesi için kayıtlarda ve arşivleme sırasında izlenebilirlik sağlanmıştır. Ürün ömrüne ve hizmet süresine göre göre, müşteri şikayetleri durumuna göre kayıtların süresi belirlenmiştir.
Foto Galeri
Diğer Görseller